×

Ove Ørjavik

CEO, Partner

Ove er Managing Partner i SJ Corporate. Ove er utdannet ved Handelshøyskolen BI, og har lang erfaring fra corporate-finance i Platou Securities, Fondsfinans, Handelsbanken Markets og DNB Markets. Han var også daglig leder i Weibull i tre år før han startet i SJC. Ove har spesialkompetanse innen tilrettelegging og gjennomføring av transaksjoner knyttet til både børsnoterte og unoterte selskaper, inkludert emisjoner, børsnoteringer, oppkjøp og salg av selskaper.

LinkedIn

^