×

Finansiering

Tilgang til kapital kan være utfordrende for SMB-selskaper. SJ Corporate jobber aktivt for å bistå våre kunder med å finne løsninger på dette, og bygger kontinuerlig opp en investorbase som ser på investeringer i SMB-segmentet som en attraktiv aktivaklasse.

Kapital til en rekke bedriftsrelaterte formål er ikke alltid lett tilgjengelig gjennom banker eller via selskapets drift. Pris og betingelser for fremmedkapital, skulle den være tilgjengelig, vil heller ikke alltid vurderes som attraktiv.

Behovet kan oppstå i en rekke situasjoner og for formål som. F.eks. ekspansjonsinvesteringer, reinvesteringer, inntreden i nye markeder, nye satsninger, oppkjøp og annet.

En alternativ finansieringsmetode vil kunne være å benytte selskapets potensiale til å hente inn kapital gjennom emisjon i selskapet.

Vi i SJC har erfart disse problemstillingene sammen med våre kunder. Vi har derfor tatt mål av oss til å yte denne tjenesten mot SMB markedet.

Vi har startet arbeidet med å systematisere dette feltet med tanke på å bistå våre kunder som har behov for ytterligere kapital. SJC er i gang med å bygge opp en investorbase som vil vurdere kvalifiserte og interessante bedrifter som SJC bistår.

SJC vil som rådgiver bidra til at begge parter vil ha best mulig innsikt til å vurdere investeringen – både som bedriftseier og som investor.

^