×

Om SJ Corporate

SJ Corporate AS skal aktivt bistå våre kunder med verdiutviklende tjenester knyttet til M&A, finansiering, strategi og restrukturering. De fire partnerne i SJ Corporate har lang erfaring fra blant annet M&A, operativ ledelse fra flere bransjer, styrearbeid, konsulentvirksomhet og corporate finance. 

Hvorfor velge SJ Corporate?

Vi satser ikke på å være best for alle, men best på vårt primære kundesegment – de mellomstore selskapstransaksjonene. Våre kunder merker dette ved at kompetanse, prosesser og tjenester er tilpasset dette segmentets forretningsbehov.

Vi har lang erfaring fra blant annet M&A, operativ ledelse fra flere bransjer, styrearbeid, konsulentvirksomhet og corporate finance.

Vi benytter markedets mest moderne og kostnadseffektive forretningsverktøy slik at vi kan gi deg eksepsjonell god kundeservice til konkurransedyktige betingelser. SJ Corporate har fleksibiliteten og entusiasmen til et nystartet selskap, kombinert med fordelene erfarne partnere, solide og langsiktige eiere kan gi deg.

«Alle de fem partnerne i SJ Corporate har lang erfaring fra blant annet M&A, operativ ledelse fra flere bransjer, styrearbeid, konsulentvirksomhet og corporate finance.»

Visjon

Vi skal gi våre kunder verdiøkende tjenester og den best mulige gjennomføringen av transaksjoner.

Vi er drevet av å utvikle og beholde langsiktige forhold til våre kunder gjennom tillit, integritet og forståelse for verdiutvikling.

Vi er ett team som samlet er kommittert til å levere all vår erfaring, kunnskap og ressurser for å løse våre kunders behov.

^