×

Verdsettelse

Vi hjelper vår kunder i vurdering av verdien av deres selskap og eierandeler, ved bruk av vår verdsettelsesmetodikk, i kombinasjon med vår erfaring og bransjeinnsikt. Verdsettelsen gjøre enten som en ”stand alone” verdsettelse eller basert på transaksjonssynergier.

 

Behov for verdsettelse av selskap og eierposter i forbindelse med salg av virksomhet

Behov for verdsettelse av mulige oppkjøpskandidater i situasjoner hvor SJC opererer på kjøpersiden

Behov for stand-alone verdsettelse i forbindelse med verdiutvikling av virksomheten (Pre-exit situasjoner)

Årlig verdsettelse av virksomhet i forbindelse med opsjonsvurdering og bonusberegninger

Behov for fairness opinions i forbindelse med oppkjøp av børsnoterte selskap

^