×

Verdioptimalisering

Vi hjelper våre kunder forbereder selskapet for salg, gjennom strategisk, finansiell eller operasjonelle forbedringer, spesielt i situasjoner hvor det er et stort potensial for verdiøkning.

Verdiutvikling og langsiktig planlegging av exit

 

Planlegging for salg av virksomhet
Å selge en virksomhet man har bygget opp kan være en av dine aller viktigste beslutninger i livet. Det er ofte en lang prosess som kan dra ut i tid hvis den ikke håndteres, planlegges og gjennomføres ordentlig.

SJ Corporate kan bistå så vel i selve salget, men ikke minst også i planleggingen. Vi jobber med aksjonærer og ledelse fra et tidlig stadium, ofte i flere år før et salg blir en realitet.

Pre Exit – strategisk gjennomgang
Våre rådgivere analyserer våre kunders strategiske muligheter og legger frem konkrete råd om hvilke justeringer og endringer som kan være riktig å gjennomføre i forkant av en salgsprosess.

I enhver salgsprosess vil det kunne avdekkes forhold og risikofaktorer i en due diligence prosess som kan bli potensielle ”show stoppere” til tross for at kjøper og selger har oppnådd konsensus rundt prising og eiermodell. I enhver due diligence prosess etableres det et digitalt datarom.

^