×

Strategisk risikostyring

Vi hjelper våre kunder gjennomføre omfattende risikovurderinger gjennom vår egenutviklede metodikk for risikovurdering.

 

Strategisk finansiell analyse er et verktøy for dialog om bedriftens framtid. Analysen bygger på bedriftens budsjetter og forventninger til det framtidige scenariet for kontantstrøm, likviditet, kapitalstruktur og verdiskaping. Den belyser også konsekvensene av den forretningsstrategien bedriften har valgt.

Med strategisk finansiell analyse får du satt tall på forventet resultat av bedriftens strategi - og ikke minst de finansielle konsekvensene og usikkerheten i disse. Du kan dermed fokusere på bedriftens utfordringer - i visshet om at den valgte strategi er den som gir best sannsynlighet for ønsket resultat.

^